Goede doelen 2016-12-07T14:53:03+00:00

Goede doelen

De Handwerk en Quiltdagen steunt graag goede doelen! Doet u mee?

De Grootste Gehaakte Deken van de Wereld!

De start van dit project was in 2014 (Leeuwarden) boven op de Oldenhove toren. Daarna is in 2015 de provincie Friesland veroverd en wordt er dit jaar (2016) door heel Nederland rondgereden met de haak-aan-caravan. 2017 is het Europa jaar en zal er internationaal worden aangehaakt. In 2018 komt alles weer terug naar Leeuwarden om dan uiteindelijk DE ALLERGROOTSTE GEHAAKTE DEKEN VAN DE WERELD te maken.

Wat is de bedoeling?
In 2018 – als Leeuwarden culturele hoofdstad van Europa is- willen we als Nederland de wereld laten zien wat “Iepen Mienskip”(het thema van dat jaar) is door de grootste gehaakte deken van de wereld neer te leggen die de kracht, warmte, diversiteit, verbondenheid en kleurrijkheid van onze samenleving visualiseert.

De deken bestaat uit 10.000 stuks gehaakte éénpersoonsdekens die op de hoeken aan elkaar gekoppeld worden. Na de uitdaging worden de dekens geschonken aan Goede Doelen die de dekens rechtstreeks uitdelen aan mensen die ze nodig hebben. Op deze manier loopt de “rode draad” door van het bolletje wol waarmee je begint tot de mens die de deken ontvangt.

Waarom is het belangrijk?
In de vaart der welvaart zijn we het samen uit de samenleving vergeten mee te nemen. Juist nu ontdekken we als burger in de transformatie naar een participatie samenleving hoe belangrijk, nuttig en waardevol een sociaal netwerk is. Door samen te haken deel je tijd en kennis met elkaar en leer je elkaar op zodanige wijze kennen dat je elkaar (indien nodig) hulp kan vragen en kan bieden.

Je kan op 3 manieren meedoen:

  1. Ten eerste kan je één of meedere granny squares (Beppes Blokjes) haken in de maat 10×10 cm.
  2. Ten tweede kan je ook met een groep, je buren, vrienden, sportclub, zangkoor, tuinvereniging of collega’s samen een deken haken. Materiaal, kleur en patroon zijn vrij naar keuze als de maat van de deken maar 140×200 cm is.
  3. Tenslotte kun je je talent of netwerk inzetten als je niet kunt/wilt haken. We zoeken naar mensen die ons helpen bij communicatie, logisitiek, etc.

Het speciale aan dit project is dat het niet werkt met geld, maar met burgerkracht. Inmiddels zijn er al tienduizenden mensen over de hele wereld via dit project met elkaar verbonden. Het verbindt mensen ongeacht waar en hoe ze leven. Er worden nieuwe vrienden gemaakt en oude vrienden terug gevonden. Mensen voelen zich opgenomen en gerespecteerd in de groep. Kortom, het is een instrument wat ieder op zijn eigen wijze kan gebruiken om zijn/haar sociale netwerk te vergroten en versterken.

Kijk op:

  • De facebookpagina @samenhaken (alias voor Haak je aan? Haken is verbinden) staat alle info, events en weetjes.
  • De facebookpagina @GGDW2018 (alias voor De Grootste Gehaakte Deken van de Wereld) staan de foto’s van de dekens die al klaar zijn. Inmiddels ruim 1.200 stuks
  • Twitter via #GGDW: elke dag is er een “deken van de dag”.
  • Instagram via GGDW2018.

Lievegoed, Magenta werkplaatsen

Magenta werkplaatsen is een kunstzinnige dagebestedingslocatie van Lievegoed, en is gevestigd in Driebergen. Zij bieden ongeveer 50 cliënten met een verstandelijke beperking een veilige, maar ook creatieve werkplek. Er zijn verschillende werkplaatsen. Een schildersatelier, een keramiekwerkplaats, een weverij (grootste van Nederland…) en een kantinegroep. Het schildersatelier en de keramiekwerkplaats steken vooral in op de creativiteit van de cliënten, de weverij is een ambachtelijke werkplaats en de kantinegroep is vooral structuurgericht.

Vanuit de weverij van Magenta zijn er ook wevers actief in het Openlucht Museum in Arnhem om het ambacht daar te demonstreren. Daarnaast is het ook mogelijk om een opleiding in het weven te volgen, dat op maat aangeboden wordt door Karmijn. Dit wordt vanuit Magenta geïnitieerd. Deze opleiding is twee dagen in de week, en duurt 2 jaar. Daar leren de cliënten alle aspecten van dit ambacht kennen en het wordt afgesloten met een diploma.

Tijdens de Handwerk en Quiltdagen worden producten verkocht die in de werkplaatsen gemaakt zijn en wordt er gedemonstreerd op een klein weefgetouw.

http://www.lievegoed.nl/

Stichting De Regenboogboom

‘Droomdekentjes’ is één van de projecten van de Stichting de Regenboogboom en heeft als doel een gevoel van veiligheid te geven aan kinderen die te maken hebben met een handicap, een trauma of een levensbedreigende of chronische ziekte. Met een speciaal voor hen gemaakt droomdekentje kunnen ze op zoek gaan naar hun eigen speciale plekje in het Regenboogbos waar iedereen gezond is en alles goed is. Stichting de Regenboogboom mag jaarlijks zo’n 1.000 dekentjes doorgeven aan kinderen die het nodig hebben.

Kijk voor meer informatie op http://www.droomdekentjes.nl/

Stichting Verdanda

Stichting Verdanda is de voortzetting van een initiatief waarbij enthousiaste quilters bij elkaar komen om quilts te maken, die vervolgens weggegeven worden aan mensen met een beperking in het land. De fraaie en vaak zeer kleurige en fleurige quilts brengen een extra straaltje zonlicht in het leven van de ontvanger. Voor sommigen is het een knuffeldeken waar ze zeer aan gehecht zijn, anderen gebruiken het om lekker warm onder te blijven en weer anderen fleuren er hun kamer mee op.

Stichting Verdanda heeft tijdens de Handwerk en Quiltdagen een leuke actie waar u aan mee kunt doen, namelijk een verloting van een quilt welke speciaal gemaakt is voor deze verloting. U kunt bij de stand van Verdanda lootjes kopen en als uw lotnummer getrokken wordt aan het einde van de beurs, dan wint u de quilt!

1 lot kost € 1,50 en 2 loten kosten € 2,00.

De opbrengst van de loterij wordt besteed aan het kopen van vulling en stof voor achterkanten van de quilts welke gemaakt worden om weg te geven aan mensen met een beperking.

Kijk voor meer informatie op http://www.verdanda.nl/

Tambani African Embroidery

Neem bijvoorbeeld dit prachtige initiatief van Tambani African Embroidery:

Tambani is an embroidering and quilting initiative to give a group of disadvantaged rural African women an opportunity to earn something for the first time in their lives.

Furthermore the embroidered folk tales, which are sold as appliqué blocks and used by quilters, knitters and crafters all over the world, is a practical way of preserving the Venda oral tradition.

Kijk voor meer informatie op http://www.tambani.co.za/